Handtherapie

Handtherapie is een specialisatie binnen de ergotherapie en fysiotherapie. Handtherapeuten hebben na hun afstuderen een aanvullende (post HBO) opleiding handtherapie gevolgd. Deze opleiding is gericht op anatomie, wondgenezing, pathologie en diagnostiek.

Handtherapeuten zijn deskundig in het herkennen van complicaties en met het behandelen van blessures en aandoeningen. Door hun opleiding zijn zij op de hoogte van ontwikkelingen binnen de handchirurgie en zijn zij deskundig in het vervaardigen en aanmeten van (confectie-)spalken.

Wat kunt u van ons verwachten?

 Alle therapeuten die lid zijn van het netwerk:

  • Zijn gediplomeerde ergotherapeuten of fysiotherapeuten met een succesvol afgeronde aanvullende opleiding tot handtherapeut.
  • Staan geregistreerd bij de Nederlandse Vereniging voor Handtherapie
  • Volgen jaarlijks scholingen/symposia binnen de handtherapie
  • Behandelen minstens 16 uur/week handpatiënten

De handtherapeut bekijkt samen met u wat er nodig is om uw handfunctie zo goed mogelijk te herstellen. De therapie kan onder andere bestaan uit voorlichting, oefentherapie, spalktherapie en het opnieuw leren gebruiken van de hand.

Daardoor kunt u dagelijkse activiteiten en werk weer makkelijker uitvoeren.

Hoe wordt de therapie vergoed?

Ergotherapie-handtherapie
Ergotherapie wordt vergoed vanuit de basisverzekering. U hoeft hiervoor dus niet aanvullend verzekerd te zijn. Ergotherapie valt wel onder het eigen risico.

Vanuit de basisverzekering heeft u recht op 10 uur ergotherapie op jaarbasis. Een aantal zorgverzekeraars hebben extra uren ergotherapie in de aanvullende verzekering.

Fysiotherapie-handtherapie
Fysiotherapie wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering. In een aantal gevallen (vb. na een operatie) kunt u een chronische indicatie krijgen.